Kesätyöpaikat 2020

Tule kehittämään osaamistasi meille Sotkamoon! Tarjoamme kesätöitä tuotannon, kunnossapidon ja tukipalveluiden osastoilla sekä työntekijä- että toimihenkilötehtävissä. Kesätyöjaksomme kestävät noin kolme kuukautta toukokuun ja syyskuun välillä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme alan opintoja ja aikaisempaa työkokemusta teollisuudesta. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Tutustu tarjolla oleviin tehtäviimme ja lähetä hakemuksesi 29.2.2020 mennessä! Hakemusten käsittely ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.
 Geologia ja kaivossuunnittelu

Tarjoamme geologia- ja kaivosinsinööriopiskelijoille kesätöitä geologian ja kaivossuunnittelun tehtävissä.

Lisätietoja antavat 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 osastopäällikkö Juho Torvi ja pääkaivosgeologi David García-Balbuena, p. 020 7130 800.
 

Hae nyt

 Louhinta

Tarjoamme kesätöitä ammattitaitoisille kiviautonkuljettajille vuorotyötehtäviin.

Odotamme hakijalta aikaisempaa kokemusta kiviautonkuljettajan tai muun raskaan kaluston kuljettajan tehtävistä. Kuljetusalan ja/tai maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinto on eduksi.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 osastopäällikkö Esa-Tapani Leinonen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Malminkäsittely

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä malminkäsittelijän vuorotyötehtävissä.

Malminkäsittelyn prosessiin kuuluu karkea- ja hienomurskaus, agglomerointi ja primääribioliuotuskasan rakentaminen.

Malminkäsittelijän tehtäviä ovat murskaus- ja agglomerointiprosessin sekä liuotuskasan teon prosessioperoinnin valvomo- ja kenttätyöt sekä malmin bioliuotuskasan kasauskoneen ohjaamotyöskentely.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 käyttöpäällikkö Antti Nyman, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Kasan purku

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä kasan purun operaattorin vuorotyötehtäviin.

Kasan purun operaattorin tehtäviä ovat aktiivinen osallistuminen työnjohdon osoittamiin prosessin tuotanto- ja käynnissäpitotehtäviin. Kokemus työkoneiden ajamisesta katsotaan eduksi.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 käyttöpäällikkö Jani Rissanen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Bioliuotus

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä bioliuotuksen tuotannon kehitysinsinöörin tehtävissä.

Työ sisältää mm. putkistokartoituksia ja tuotannon kehittämistöitä.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 osastopäällikkö Ville Heikkinen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Vesienhallinta

Tarjoamme reippaille, huolellisille, motivoituneille ja työtä pelkäämättömille opiskelijoille monipuolisia kesätöitä vesienhallinnan operaattorin vuorotyötehtävissä.

Liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtäviin kuuluu prosessin valvonta ja mm. pumppausten, putkilinjojen, venttiilien ja automaatiolaitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtiminen sekä näytteiden otto ja mittausten tekeminen.

Lisätietoa antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8-15 käyttöpäällikkö Jari Koivunen, p. 020 713 0800.


Hae nyt

 Metallien talteenotto

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä prosessien selvitys- ja dokumentointitehtäviin.

Tehtävät sisältävät mm. metallien talteenottoprosessin päivittäistä seurantaa ja raportointia sekä prosessin ajotavan ohjeistamista ja työohjeiden päivittämistä yhteistyössä osaston henkilöstön kanssa. Tehtävässä on eduksi aiempi kokemus teollisista tuotantoprosesseista sekä kunnossapidosta.

Lisätietoa tehtävästä antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8-15 operatiivinen päällikkö Antti Lakkala, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Sähköautomaatiokunnossapito

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin sähköautomaatio-osastolla.

Sähköautomaatiotyönjohtaja organisoi kaivoksen sähköautomaatiotyöt. Työnjohtaja työskentelee sähköautomaatio-osastolla tiiviissä yhteistyössä tuotanto-osastojen kanssa.

Sähköautomaatioasentajan tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatioasennukset sekä ylläpito.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 sähköautomaatiopäällikkö Mikko Toiviainen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Mekaaninen kunnossapito

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- tai työntekijätehtäviin mekaanisessa kunnossapidossa.

Mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan tehtäviin kuuluu mekaanisten kunnossapitotöiden johtaminen yhteistyössä kunnossapidon muun organisaation kanssa.

Mekaanisen kunnossapidon asentajan tehtäviin kuuluu mm. tuotannon laitteiden ennakkohuolto- ja korjaustehtävät.

Ajoneuvoasentajan työtehtäviin kuuluu autojen ja koneiden huolto sekä kunnossapito. Raskaskoneasentajan kokemus tai koulutus katsotaan eduksi.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 mekaanisen kunnossapidon päällikkö Pekka Lappalainen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Laboratorio

Tarjoamme kesätöitä reippaalle, huolelliselle ja motivoituneelle opiskelijalle näytekäsittelyssä sekä laboratorioalan opiskelijoille tuotanto-osastoja palvelevassa laboratoriossa.

Näytekäsittelijän tehtäviin kuuluu malminäytteiden ja kauppanäytteiden esikäsittelyä (kuivaus, murskaus, jauhatus) laboratorioanalyyseihin.

Laborantin tehtäviin kuuluu mm. tuotantoprosessien laadunvalvonta sekä ympäristönäyteanalytiikka ja vesianalytiikka.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 laboratoriomestari Saara Mustonen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Logistiikka

Tarjoamme kesätöitä ahkerille ja motivoituneille henkilöille tuote- ja kemikaalilogistiikan sekä ratapihatöiden parissa.

Logistiikan operaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa junavaunujen purku- ja lastaustöitä sekä tuotantolaitosten ja ratapihan siisteyden ylläpitoa. Työaikamuoto on kesätyöntekijöillä TAM17 ja tukena työtehtävien hoidossa kokeneet logistiikan operaattorit.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 logistiikan työnjohtaja Kai Korhonen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Varasto

 

Tarjoamme kesätöitä ahkerille ja tunnollisille varastotyöntekijöille keskusvaraston ja etävarastojen toimitusten vastaanotto- ja asiakaspalvelutehtäviin. Käytät työssäsi MAXIMO-varasto- ja kunnossapitojärjestelmää.

Sinulla on BC-ajokortti ja olet IT-taitoinen. Sinulla on vähintään tyydyttävä englannin kielen taito. Olet teknisen alan opintoja suorittava opiskelija tai jo valmistunut. Kiinnostus teknisiin laitteisiin, aikaisempi kokemus varastotyöstä sekä trukin ja kurottajan ajotaito katsotaan eduksi.

Työ on päivätyötä, mutta tuotantolaitoksen huoltotaukojen aikana voi kyseeseen tulla myös vuorotyö.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 varastopäällikkö Tero Haverinen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Kaupalliset tehtävät

Tarjoamme kesätöitä kaupallisen osaston työtehtäviin.

Työtehtäviin kuuluu ostotilausprosessin hoitaminen omatoimisesti kesälomien aikana. Myös erilaiset projektiluontoiset tehtävät ja mahdolliset avustavat sekä rutiiniluontoiset tehtävät kaupallisella osastolla. Kaupallisen alan ja ostotoimintojen kokemus katsotaan eduksi.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 osastopäällikkö Kari Hynynen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 Suunnittelu- ja projektitehtävät

Tarjoamme tekniikan (prosessi-, sähkö/automaatio- ja konetekniikan) alan opiskelijoille kesätöitä suunnittelu- ja projektitehtäviin.

Projekti- ja suunnitteluosastolla tehtäviin kuuluu mm. suunnittelu- ja projektitehtävät sekä dokumentoinnin ylläpito. Toimit tiiviissä yhteistyössä tuotannon ja kunnossapidon kanssa.

Lisätietoja antaa 7.1.2020 lähtien arkisin klo 8–15 osastopäällikkö Hannu Rimpiläinen, p. 020 7130 800.


Hae nyt

 HR, henkilöstö- ja palkkahallinto

Tarjoamme kesätöitä henkilöstö- ja palkkahallinnon työtehtäviin. Tehtävät muodostuvat mm. koulutusten, arkistoinnin ja palkanlaskennan parista.  Tietotekniikan, erityisesti MS Office-työkalujen, hyvä käyttöosaaminen on välttämätöntä.

Lisätietoja antaa 7.1.20 lähtien arkisin klo 8–15 HR-spesialisti Sirpa Heikkinen, p. 020 7130 800.
 

Hae nyt