Oletko sinä uusi
vuorotyönjohtajamme?

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Sotkamossa. Hyödynnämme ainoana maailmassa kasaliuotustekniikkaa nikkelin ja sinkin tuottamiseen. Näiden lisäksi tuotamme kuparia ja kobolttia.

Tuotantoprosessimme perustuu louhintaan ja malminkäsittelyyn, bioliuotukseen sekä metallien talteenottoon. Malmi louhitaan avolouhoksesta, minkä jälkeen se murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan ja suodatetaan myytäviksi tuotteiksi metallitehtaalla.

Haemme nyt kokeneita vuorotyönjohtajia sekä nykyiseen että tulevaan tuotantolaitokseemme.

Tehtäväsi liittyvät tuotantoprosessien ohjaamiseen ja käynnissäpitoon. Vastaat yhdessä tuotannon henkilöstön kanssa resurssien tehokkaasta käytöstä ja tarveaineiden riittävyydestä tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Huolehdit turvallisesta työympäristöstä, laadunvalvonnasta, kustannustehokkaasta ajotavasta sekä raportoinnista. Vastaat myös laitosten käytettävyydestä yhdessä käynnissäpitojoukkueen kanssa sekä osallistut siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon.

Sinulla on oma-aloitteinen ja vastuullinen ote työnjohtotehtävään. Teknisen alan koulutus ja vähintään 5 vuoden vankka kokemus teollisista tuotantoprosesseista on edellytys. Tehtävässä on eduksi aiempi kokemus kunnossapidosta ja esimiestehtävistä sekä pystyt työskentelemään vuorotyössä.

Etsimme nyt uusia, innokkaita kykyjä rakentamaan kanssamme kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Jos koet jatkuvan oppimisen ja monipuoliset tehtävät omaksesi, ja haluat osaksi huipputeknologian kehitystä ja liikenteen sähköistävää akkuteollisuutta, täytä hakemus viimeistään 31.12.2019. Hakemusten käsittely- ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.

Lisätietoja tehtävästä antaa operatiivinen päällikkö Antti Lakkala, puh. 020 7130 800 (vaihde).